Hållbarhetsrapport 2023

Vår verksamhet Telinet Energi AB är ett elhandelsbolag som levererar el från 100% förnybara resurser till privatkunder och företag. Vi köper nämligen upp ursprungsgarantier till minst 100% av vår leverans. Elen handlas upp på den nordiska elmarknaden och förmedlas till konkurrenskraftiga priser. Telinet erbjuder fasta och rörliga elavtal, med eller utan bindningstid.

Att leverera el från förnybara resurser är en av Telinets grundbultar. För att garantera att all el kommer från förnybara resurser köper Telinet ursprungsgarantier från producenter av förnybar el.

Telinet kan hålla låga priser tack vare smarta digitala lösningar och en liten, effektiv organisation, där varje person är viktig. Vi strävar också efter att det ska vara enkelt att vara Telinetkund. En kompetent kundservice som kan hantera alla sorters ärenden i ett enda system, och tydliga fakturor är två tydliga bevis på att vi är på rätt väg.

I Sverige är vi en främst en marknads- och kundserviceorganisation och en kontorsverksamhet med begränsad miljöpåverkan. Telinet äger och driftar ett par vindkraftverk på Öland, och är därmed även producent av el från förnybar energi, vilket bidrar till att minska produktionen från icke förnybara källor.

Telinet separator image
Väsentlighetsanalys

Vi har tillsammans med våra intressenter tagit fram en väsentlighetsanalys för att identifiera och prioritera Telinets viktigaste hållbarhetsfrågor. Våra intressenter är kunder, medarbetare, myndigheter, samarbetspartners, leverantörer samt ägare och styrelse.

Vi har valt att fokusera på det i vår verksamhet som vi har störst möjlighet att påverka. Det är vår miljöpåverkan, sociala förhållanden & personal samt respekt för mänskliga rättigheter.

Miljöpåverkan

Vårt val att enbart sälja el som är producerad från minst 100 % förnybara resurser är den del av vår verksamhet som enskilt ger störst miljöpåverkan. I och med att Telinet endast levererar el från förnybara resurser är vår miljöpåverkan vid produktionstillfället: 0,00 ton koldioxid och 0,00 ton kärnbränsleavfall.

Läs MerArrow right

Sociala förhållanden och personal

Telinet ska vara en bra och attraktiv arbetsplats ur flera perspektiv. Vi erbjuder en trygg, stabil och utvecklande arbetsmiljö. Vi är medlemmar i Kontakta och har fått utmärkelsen Trygg Kundkontakt. En kvalitetsstämpel på den verksamhet vi bedriver.

Läs MerArrow right

Mänskliga rättigheter

Telinets övergripande ambition är att stötta projekt som arbetar med att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – en del av Agenda 2030. I delar av världen är respekten för mänskliga rättigheter inte en självklarhet. Därför känns det extra viktigt att Telinets klimatkompensation finansierar projekt som bland mycket annat bidrar till att stärka mänskliga rättigheter i just dessa delar av världen.

Läs MerArrow right
Telinet separator image