Alltid 100% förnybar energi!

För dig

som producerar

egen el.

Spotpris timme

0 kr

månadsavgift

1

månads

uppsägning

Egen produktion

För dig som har egen elproduktion, t ex solceller, och vill ha marknadsmässig ersättning för energi du inte använder själv.

SÅ FUNKAR DET

För dig som har en egen produktionsanläggning och vill sälja överskottsel. Du följer med i svängningar på elbörsen och vi garanterar att du alltid får betalt det pris på elbörsen som gäller vid tidpunkten för när överskottet genereras, d.v.s. når elnätet (timavvägt spotpris). Avtalet fungerar för alla i hela Sverige som är eller blir kund hos Telinet Energi.

Det enda som behövs är att du har en mätare som kan hantera såväl förbrukning som produktion (hör med ditt nätbolag för mer info), och att du har eller skaffar ett avtal avseende din förbrukning hos oss för att produktionsavtalet ska kunna aktiveras.

How it works image

Hur fungerar elpriset?

Nord Pool är nordens gemensamma elbörs. Den består av en spothandel och en terminshandel. Spotpris betyder dagligt pris och sätts utifrån tillgång och efterfrågan, en dag i förväg. Priset ändras timme för timme men i Sverige handlas den mesta elen på ett genomsnittspris för hela månaden. Fastprisavtal köps utifrån standardiserade kontrakt – terminer – där man har rätt att köpa eller sälja en viss mängd energi över en viss period till ett visst pris.

Men det är mycket som påverkar förstås: världsmarknadspriset på olja, dollarkursen, politiska beslut och ja, väder och vind, såklart. Historiska spotpriset här intill redovisar nätområde 3.

Historiskt spotpris SE3

Våra andra avtal

Alltid 100% förnybar energi!

Alltid100%förnybarenergi!
Agreement icon

Fast elpris

För dig som vill ha kontroll över dina elkostnader och veta på förhand vad elen kostar.

Alltid 100% förnybar energi!

Alltid100%förnybarenergi!
Agreement icon

Rörligt förnybart

För dig som alltid vill ha det billigaste elpriset samt kan hantera olika kostnader från månad till månad.
Behöver du hjälp att välja? Chatta med oss eller ring 0771-456 150 så reder vi ut begreppen.

Rörlig el till inköpspris, ingen bindningstid