;
PrivatFöretag
zickzack_icon
Säg hej till vår kundservice!
zickzack_icon

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Prova annars gärna att chatta med oss så hjälper vi dig.

Du kan också logga in på Mina sidor och bl a hantera ditt elavtal, byta betalsätt och se dina fakturor.

 

Vanliga frågor just nu:

Varför ska jag inte längre betala energiskatt på min faktura från Telinet Energi?

Enligt ett riksdagsbeslut kommer energiskatten från och med 2018-01-01 flyttas från elleverantörerna till nätbolagen. Det innebär att  fakturan du får i februari (som rör januaris förbrukning) och alla fakturor därefter kommer att vara lägre än tidigare eftersom energiskatten inte längre är inkluderad. Istället kommer samma summa att läggas på din faktura från ditt nätbolag. Vill du läsa mer om energiskatten kan du klicka här.

Hur blir jag elkund hos Telinet Energi?
Enklast är att teckna direkt här på hemsidan eller ringa oss på 0771-456 150. Det går också att besöka någon av jämförelsesiterna på nätet.
Det här behöver du kolla innan du byter till oss.
1. Kolla med din befintliga leverantör vad du har för uppsägningstid. Ofta står detta på din elräkning.
2. Du behöver ha områdes-ID (3 bokstäver) och anläggnings-ID (18 siffror). Också detta hittar du på din elräkning.
Jag har fått ett brev om att jag är ansluten till den digitala brevlådan Kivra. Vad innebär det?
Telinet har ett samarbete med Kivra som möjliggör att vi kan skicka utskick till Kivras digitala brevlåda istället för till din vanliga brevlåda. Läs mer på www.telinet.se/kivra. Har du en mailadress registrerad hos oss skickas dock det allra mesta, inklusive fakturor, oftast till din mail.
Kan ni leverera el i hela Sverige?
Ja, vi kan leverera el till samtliga hushåll i Sverige.

Öppettider (Mån – Tors 8 – 17, Fre 9 – 16)

kundservice@telinet.se

Konsumenträtt och klagomålshantering

Läs mer
Om vår klagorättshantering och dina rättigheter som konsument.

 

Elpriser och elavtal
Det här behöver du kolla innan du byter till oss.
1. Kolla med din befintliga leverantör vad du har för uppsägningstid. Ofta står detta på din elräkning.
2. Du behöver ha områdes-ID (3 bokstäver) och anläggnings-ID (18 siffror). Också detta hittar du på din elräkning.
Hur lång uppsägningstid är det på era avtal?
Alla våra avtal har en månads uppsägningstid. Har du ett bundet avtal eller ett avtal med pristak har du också en bindningstid på ditt elavtal.
Hur blir jag elkund hos Telinet Energi?
Enklast är att teckna direkt här på hemsidan. Annars går det givetvis att ringa oss på 0771-456 150. Det går också att besöka någon av jämförelsesiterna på nätet.
Vad är elcertifikat?
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem skapat för att främja utbyggnaden av förnyelsebar energi. Samtliga företag som säljer el på den Svenska marknaden måste köpa en viss mängd elcertifikat från producenter av förnyelsebar el. Besök Energimyndighetens hemsida för mer info: http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Om-elcertifikatsystemet/
Vad händer efter bindningstiden går ut på mitt bundna avtal?
Efter bindningstiden tar slut får du givetvis välja hur du vill att vi hanterar ditt elavtal, om du vill binda om med ett nytt fastprisavtal, om du vill använda ett rörligt avtal eller om du mot förmodan vill testa en annan leverantör. Om vi inte hör något från dig senast 1 månad innan bindningstidens slut övergår avtalet till Inköpspris med pristak enligt de villkor och priser som gäller vid tillfället.
Kan jag när som helst binda mitt rörliga avtal?
Självklart kan du binda eller justera ditt avtal precis när du vill.
Vad är bäst, rörligt eller bundet avtal?
Tyvärr finns det inte ett enkelt svar på denna fråga, det beror helt på dina behov. Generellt kan man säga att elavtalet fungerar ungefär som med boräntor. Sett över tid blir rörligt billigast, sedan kan det vara värt att betala lite extra för tryggheten att veta vad elpriset blir från månad till månad.
Vad innebär Rörligt med pristak?
Detta är ett avtal där man försäkrar sig mot stora uppgångar av elpriset. Detta avtal säljs med bindningstid på 12 månader och vi garanterar att elpriset i snitt under bindningstiden aldrig överstiger 49 öre per kWh.
Vad innebär ett avtal med tillsvidarepris?
Tillsvidarepris är något som nätbolagen använder när du inte aktivt valt något elavtal. Ofta är tillsvidarepriset dubbelt så dyrt som om du väljer något rörligt avtal på marknaden, det är därför viktigt att göra ett aktivt val av elavtal. Priset svänger inte lika snabbt som ett rörligt avtal men justeras ett antal gånger per år. Telinet har inga avtal med tillsvidarepris.
Kan ni leverera el i hela Sverige?
Ja, vi kan leverera el till samtliga hushåll i Sverige.
Hur går jag tillväga när jag skall flytta?
Kontaka oss på kundservice via mail kundservice@telinet.se eller via telefon 0771-456 150 så hjälper vi dig se över ditt avtal och om du bör göra någon förändring för att det skall passa även ditt nya boende.

Faktura
Varför ska jag inte längre betala energiskatt på min faktura från Telinet?

Enligt ett riksdagsbeslut kommer energiskatten från och med 2018-01-01 flyttas från elleverantörerna till nätbolagen. Det innebär att  fakturan du får i februari (som rör januaris förbrukning) och alla fakturor därefter kommer att vara lägre än tidigare eftersom energiskatten inte längre är inkluderad. Istället kommer exakt samma summa att läggas på din faktura från ditt nätbolag.

Här hittar du mer information om energiskatten. 

Har priset på elcertifikat justerats?

Sveriges Riksdag har sedan tidigare beslutat om en höjning av kvotplikten för elcertifikat för att uppnå det nya målet på 30 terawattimmar ny förnybar energiproduktion inom ramen för elcertifikatsystemet per år 2020.
Beslutet innebär att varje elkund måste köpa fler elcertifikat för den el man förbrukar. I om att efterfrågan ökar kommer även kostnaden för elcertifikat att öka. Följaktligen höjer Telinet från och med 2017-01- 01 kostnaden för elcertifikatet från nuvarande 6,625 öre/kWh (5,3 öre exkl. moms) till 7,125 öre/kWh (5,7 öre exkl. moms).

Generell information om Elcertifikat
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som är skapat för att främja utbyggnaden av förnyelsebar energi. Samtliga företag som säljer el på den Svenska marknaden måste köpa elcertifikat för en viss mängd av den el som säljs till kunderna. Mängden elcertifikat definieras av den s.k. kvotplikten. Kostnaden för elcertifikaten debiteras kunderna och avgiften går till att köpa in elcertifikat. Besök Energimyndighetens hemsida för mer information: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Hur betalar jag min faktura från en utländsk bank?
Vi har uppdaterade uppgifter för utlandsbetalningar. Nu ska du ange BIC/SWIFT: HANDSESS och IBAN: SE15 6000 0000 0007 2444 8748. I meddelanderutan anger du fakturans OCR nummer. Efter den 2 maj 2018 kommer de gamla uppgifterna inte längre att fungera utan dina pengar kommer att skickas tillbaka till dig via en avi och din faktura förblir obetald.
Jag har fått ett brev om att jag är ansluten till den digitala brevlådan Kivra. Vad innebär det?
Telinet har ett samarbete med Kivra som möjliggör att vi kan skicka utskick till Kivras digitala brevlåda istället för till din vanliga brevlåda. Läs mer på www.telinet.se/kivra. Har du en mailadress registrerad hos oss skickas dock det allra mesta, inklusive fakturor, oftast till din mail. 
Vilket bankgiro skall jag betala min faktura till?
Bankgirot står angivet på din faktura. Normalt sett är det 168-6039 men om det är angivet 413-1074 på din faktura är det detta du skall använda.
Kan jag få elnätsavgiften fakturerad från Telinet Energi?
Nej, du kommer att få en faktura från ditt nätbolag och en från oss med din förbrukning. Vi har dock ingen fakturaavgift så vi hoppas att det inte är ett stort besvär.
Har ni någon fakturaavgift?
Nej. Ingen fakturaavgift alls. För miljöns skull så vill vi gärna skicka e-faktura eller fakturera via autogiro så hjälps vi åt att spara på världens resurser.
Har ni någon startavgift?
Nej, ingen startavgift. Det skall vara enkelt och billigt att vara kund hos oss!
Jag har tappat bort min faktura, hur går jag tillväga?
På Mina sidor hittar du dina fakturor och kan också göra andra ärenden som gäller ditt elavtal. Har du Utjämnad faktura behöver du dock kontakta oss för att få din faktura.

Miljö
Vad innebär förnyelsebar energi?
En förnybar energikälla är en energikälla som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Detta gäller t.ex. vind-, vatten- och solkraft. Alla dessa är härrör egentligen från energi från solen. Fossila bränslen (kol, olja och naturgas) och kärnkraft räknas inte som förnybara, eftersom de baseras på ändliga resurser.
Gör det någon skillnad när jag väljer ”grön el”?
Ja! Att du väljer förnyelsebar energi innebär dock inte att vi kommer byta ut elkabeln till ditt hus mot en ny med miljövänlig el. Vi kommer att handla upp el och ursprungsgarantier som visar att elen kommer från miljövänliga alternativ på elbörsen. Om hela Sveriges befolkning skulle välja att köpa miljövänlig el skulle vi endast ha miljövänliga alternativ i systemet. Så du gör en insats och hjälper till att driva utbyggnaden av förnyelsebara alternativ!
Vart kommer elen ifrån?
All vår el kommer från förnyelsebara källor; alltså från sol, vind och vatten. Detta gör att vi inte har några CO2 utsläpp eller några kärnbränsleavfall.

Om Telinet Energi
Vart köper Telinet Energi sin el?
Vi handlar, precis som övriga aktörer på marknaden, vår el på den nordiska elbörsen Nordpool.
Hur ringer jag till kundservice från utlandet?
Förutom 0771-456 150 som är gratis inom Sverige kan du även nå  oss på 08-525 029 50.
Har ni någon egen elproduktion?
Ja, vi har ett par vindkraftverk på Öland. Majoriteten av elen vi levererar köper vi dock på elbörsen.
Hur kan ni hålla så låga elpriser?
Telinet strävar efter att erbjuda marknadens lägsta elpriser. Detta är möjligt genom en kostnadseffektiv organisation och måttliga avkastningskrav från ägarna. Elmarknaden har historiskt sett haft goda marginaler och därför finns det möjlighet för aktörer som Telinet att konkurrera genom låga priser.
Är det möjligt att kombinera miljövänlig el med de lägsta priserna på marknaden?
Kostnaden för el som kommer från förnybara resurser är generellt högre än annan el, bl.a. pga det kräver köp av ursprungsgarantier. Det är dock viktigt för oss att bara erbjuda el från förnyelsebara resurser och därför håller vi hellre låga avkastningskrav och gör vår organisation ännu mer kostnadsseffektiv för att kunna erbjuda marknadens lägsta priser.
Vilka står bakom Telinet Energi AB?
Telinet Energi AB i Sverige är ett helägt dotterbolag till Telinet Energi AS i Norge. I Norge har bolaget sedan 2003 konkurrerat med låga elpriser och byggt upp en välfungerande organisation. I Sverige har Telinet funnits sedan 2008 och strävat efter att ha så låga elpriser som möjligt och samtidigt bara erbjuda el från förnyelsebar energi.