Sociala förhållanden och personal

Telinet ska vara en bra och attraktiv arbetsplats ur flera perspektiv. Vi erbjuder en trygg, stabil och utvecklande arbetsmiljö. Vi tillhandahåller alla försäkringar och förmåner som medföljer kollektivavtal och lite till. Såsom TFL, TGA, premiepension enligt ITP1, ett generöst friskvårdsbidrag m.m.

Vi är medlemmar i Kontakta och har fått utmärkelsen Trygg Kundkontakt. Kontakta är en bransch- och intresseförening för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning. För att vara medlem krävs att vi följer de branschetiska regler och villkor som Kontakta har satt upp avseende såväl verksamhet som personal. Detta skapar en trygghet för vår personal och en kvalitetsstämpel på den verksamhet vi bedriver.

Responsibility Ansvar Telinet separator image
Respect Respekt Telinet separator image
Pride Stolthet Telinet separator image

Telinets personal har tillsammans tagit fram tre värdeord som genomsyrar hela organisationen: ANSVAR, RESPEKT och STOLTHET. Detta ger vägledning för hur vi behandlar våra kollegor, hur vi beter oss på vår arbetsplats, hur vi talar med kunder och hur vi presterar.

Sedan 2019 har Telinet även ett samarbete med Barncancerfonden, vilket vi planerar att fortsätta med kommande år.

Telinet har en policy för lika rättigheter och möjligheter. Vi verkar för jämställdhet och jämlikhet för alla; Att man oavsett kön eller könsidentitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. För Telinet är det en självklarhet att alla ska behandlas lika, att vi tar tillvara på allas erfarenheter, bakgrund och synsätt och att alla medarbetare får samma möjligheter.

Miljöpåverkan

Vårt val att enbart sälja el som är producerad från minst 100 % förnybara resurser är den del av vår verksamhet som enskilt ger störst miljöpåverkan.

Läs Mer

Mänskliga rättigheter

Telinets övergripande ambition är att stötta projekt som arbetar med att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – en del av Agenda 2030.

Läs Mer
Telinet separator image