Miljöpåverkan

Vårt val att enbart sälja el som är producerad från minst 100 % förnybara resurser är den del av vår verksamhet som enskilt ger störst miljöpåverkan.

I och med att Telinet endast levererar el från förnybara resurser är vår miljöpåverkan vid produktionstillfället: 0,00 ton koldioxid och 0,00 ton kärnbränsleavfall. Tidigare år har vi köpt in ursprungsgarantier motsvarande minst 110 % av vår leverans, men på grund av förändringar i marknaden där efterfrågan har ökat och utbudet minskat för förnyelsebara ursprungsgarantier köper vi under 2022 ej in 10 % extra. Detta kan såklart komma att ändras i framtiden om marknaden förändras. Däremot är det såklart positivt att efterfrågan på förnyelsebar energi är stor och att många ser det som en prioritet! Alla våra kunder kan fortsatt känna sig stolta över att vi alltid kommer att erbjuda minst 100 % förnyelsebar energi.

100% förnybar energi!
Legend image
Förnybart 100 % Kärnkraft 0 % Fossilt 0 % Miljöpåverkan av vår totala elförsäljning 2022:

CO2 (g/kWh): 0,000
Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,000

Läs mer om våra ursprungsgarantier här

Fördelning av våra förnybara energislag kan ses i cirkeldiagrammet nedan:

Legend image
Vattenkraft 16,03 % Solkraft 50,29 % Vindkraft 13,70 % Övrig förnybar kraft* 19,98 %

*Övrig förnybar kraft består av ett antal olika energikällor såsom exempelvis biomassa, biprodukter från skogsbruk, hushållsavfall m.m.

 

Om vi under 2022 istället hade levererat el motsvarande den svenska residualmixen för 2022, som bestod av 13,67 % förnybart, 22,39 % kärnkraft och 63,94 % fossilt, hade det medfört utsläppt av 417 506 ton koldioxid (CO2) och bidragit med 0,67 ton kärnbränsleavfall.

Legend image
Residualmix år 2022 Förnybart 13,67 % Kärnkraft 22,39 % Fossilt 63,94 % Miljöpåverkan:

CO2 (g/kWh): 467,62
Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,00076/strong>

Environmental impact

Vårt absolut viktigaste mål är att fortsätta leverera minst 100 % el från förnybara resurser.

Sedan 2013 har vi i Sverige klimatkompenserat minst 100 % av vår verksamhet via vår partner Atmoz (www.atmozconsulting.se). Tillsammans har vi räknat fram CO2e värden utifrån vår omsättning, antal anställda, lokalyta, typ av uppvärmning/kyla, förbrukning av elektricitet, flygresor, bilresor, tågresor, hotellvistelser m.m.

Telinets miljöpåverkan beräknas under 2022 uppgå till 11,19 ton CO2e. Detta klimatkompenseras till 200 % genom att investera i projekt som ger klimatnytta.

På Telinet bryr vi oss om miljön, och utöver vårt engagemang att klimatkompensera för vår verksamhet klimatkompenserar vi nu också för hur våra anställda tar sig till jobbet. Vare sig det gäller tåg, buss eller bil. På så sätt kan alla våra anställda färdas med gott samvete, oavsett hur långt man har till kontoret.

I samråd med ZeroMission har vi på Telinet Energi valt att jobba med klimatkompensationsprojekt som är certifierade av “Plan Vivo®” eller “Gold Standard®”. På så sätt kan vi garantera att vår klimatkompensation sker via seriösa projekt som på ett reellt sätt bidrar till en mer hållbar framtid och mänskliga rättigheter.

Sedan 2016 har Telinet ett samarbete med Bra Miljöval/Naturskyddsföreningen, där vi erbjuder våra företagskunder el märkt med Bra Miljöval. Telinet har en miljöpolicy som strävar efter att minimera miljöpåverkan i vår dagliga verksamhet.

Sociala förhållanden och personal

Telinet ska vara en bra och attraktiv arbetsplats ur flera perspektiv. Vi erbjuder en trygg, stabil och utvecklande arbetsmiljö.

Läs Mer

Mänskliga rättigheter

Telinets övergripande ambition är att stötta projekt som arbetar med att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – en del av Agenda 2030.

Läs Mer
Telinet separator image