Alltid 100% förnybar energi!

Rörligt förnybart med timpris

Med ett timprisavtal betalar du för din el per timme. Det rörliga timpriset varierar över dygnets timmar och är i regel som högst på morgonen samt kvällen då flest konsumerar el. Timpris passar dig som i någon utsträckning kan styra din elförbrukning över dygnet till när elpriset är lägre, och därmed minska din elkostnad. Med timpris kan vi tillsammans minska energitopparna och på sikt få ett jämnare och lägre prisläge på energimarknaden.

100% förnybar energi
Pressade priser
Kundservice i världsklass

Hur fungerar elpriset?

Nord Pool är nordens gemensamma elbörs. Den består av en spothandel och en terminshandel. Spotpris betyder dagligt pris och sätts utifrån tillgång och efterfrågan, en dag i förväg. Priset ändras timme för timme i Sverige. Fastprisavtal köps utifrån standardiserade kontrakt – terminer – där man har rätt att köpa eller sälja en viss mängd energi över en viss period till ett visst pris.

Men det är mycket som påverkar förstås: världsmarknadspriset på olja, dollarkursen, politiska beslut och ja, väder och vind, såklart. Senast hämtade 24timmar spotprisserie (öre/kwh) ser du här till höger --->

Timpris

+

Behöver jag en ny elmätare för att kunna använda timpris?

Alla kan skaffa ett avtal med timpris hos oss. För att dra nytta av det fullt ut behöver du ha en mätare på din anläggning som stöder timmätning. Har du inte redan en sådan mätare som stöder timmätning kommer ditt nätbolag att förse dig med en sådan, kostandsfritt. När du tecknar Rörligt förnybart med timpris skickar vi en begäran om ny elmätare till ditt nätbolag, så du behöver inte tänka på det.

Innan du har timavläsning på mätaren debiteras du med vårt genomsnittliga timpris för månaden, för hela din månadsförbrukning (likt ett vanligt månadsbaserat rörligt avtal).


+

Hur mycket sparar jag på att ha timpris?

Det finns inga exakta siffror på hur pass lönsamt det är med timpris. Timpris passar bäst för dig som använder smarta hushållsprodukter, elbilsladdare och en smart uppvärmningslösning där möjligheten finns att styra en betydande del av förbrukningen till när elpriset är lägre.

Ett enkelt exempel är att ställa in husets uppvärmning till nattetid. Något som enkelt kan bespara ca 20% av elkostnaden, jämfört med om du har energiåtgången konstant över dygnet. Lägg därtill torktumlaren, torkskåpet och tvättmaskinen, som du kör efter klockan 22 på kvällarna och laddar elbilen mellan 22-06 så finns det ännu mer pengar att spara.


+

Kan jag optimera min förbrukning i appen?

Med vår användarvänliga app får du en omfattande överblick över din energianvändning och ditt elavtal. Genom att följa elpriset per timme kan du enkelt optimera din förbrukning och samtidigt hålla koll på dina kostnader. Dessutom kan du styra din elbilsladdning, övervaka din uppvärmning och övervaka ditt smarta hem direkt från appen.


Alltid 100% förnybar energi!

Alltid100%förnybarenergi!
Agreement icon

Fast elpris

För dig som vill ha kontroll över dina elkostnader och på förhand veta vad elen kostar.

Alltid 100% förnybar energi!

Alltid100%förnybarenergi!
Agreement icon

Rörlig el till inköpspris

Passar dig som alltid vill ha det billigaste elpriset samt kan hantera olikheter från månad till månad. Priset varierar beroende på hur elbörsen Nord Pool går upp eller ned.
Behöver du hjälp att välja? Chatta eller ring oss på 0771-456 150 så reder vi ut begreppen.

Rörlig el till inköpspris, ingen bindningstid