Alltid 100% förnybar energi!

För dig

som vill

styra ditt

elpris

*

öre/kWh

kr

månadsavgift

1

månads

uppsägning

Rörligt förnybart med timpris

Elpriset varierar mycket över ett dygn. Med timpris kan du anpassa din förbrukning efter vad elen kostar, timme för timme. Passar dig som i någon utsträckning kan anpassa din elförbrukning över dygnet, och därmed minska din elkostnad.


Teckna Rörligt förnybart med timpris nedan!

Klicka på siffran för att ta reda på priset i ditt elområde. Priset som visas gäller för elområde 3.

Så fungerar det

Nordpools timmätta elpris varierar över dygnet, som du ser här i tabellen nedan. Du följer marknadens rörliga priser timme per timme utifrån Nordpools timmätta spotpris. Med denna lösning kan du anpassa och optimera din elförbrukning över dygnet till skillnad från ett vanligt rörligt elavtal.

Detta avtal passar således dig som kan påverka din förbrukning över dygnet och kan bestämma när du förbrukar som mest energi. Naturligtvis krävs det också att elmätaren har stöd för timavläsning. Tillsammans minskar vi även energitopparna och på sikt får vi på så sätt ett jämnare och lägre prisläge på marknaden.

Varför månadsavgift?

Istället för att lägga höga påslag på elpriset tar vi ut en liten fast avgift som ska täcka våra kostnader, t ex för kundservice och administrering av ert elavtal.
Avtalet har ingen bindningstid och en månads uppsägningstid.

Avgifter & skatter
Månadsavgift:
Elpris*:
Moms:
Totalpris (inkl skatter och avgifter):  
*Ditt elpris baseras på Telinets kostnad för inköp av el, inköpspåslag samt även kostnader för ursprungsmärkning. Ditt elpris beräknas per timme multiplicerat med din förbrukning per timme. Till elpriset tillkommer moms.
Jämförpris

Jämförpriset innehåller alla fasta och rörliga kostnader för avtalet. Jämförpriset uttrycks i öre per kWh och beräknas på föregående månads medelspotpris.

Syftet med jämförpriser är att du enkelt ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Kom ihåg att nätavgifter aldrig ingår i jämförpriset.

20 000 kWh
5 000 kWh
2 000 kWh

Hur fungerar elpriset?

Nord Pool är nordens gemensamma elbörs. Den består av en spothandel och en terminshandel. Spotpris betyder dagligt pris och sätts utifrån tillgång och efterfrågan, en dag i förväg. Priset ändras timme för timme i Sverige. Fastprisavtal köps utifrån standardiserade kontrakt – terminer – där man har rätt att köpa eller sälja en viss mängd energi över en viss period till ett visst pris.

Men det är mycket som påverkar förstås: världsmarknadspriset på olja, dollarkursen, politiska beslut och ja, väder och vind, såklart. Senast hämtade 24timmar spotprisserie (öre/kwh) ser du här till höger --->

Timpris

Alltid 100% förnybar energi!

Alltid100%förnybarenergi!
Agreement icon

Fast elpris

För dig som vill ha kontroll över dina elkostnader och på förhand veta vad elen kostar.

Alltid 100% förnybar energi!

Alltid100%förnybarenergi!
Agreement icon

Rörlig el till inköpspris

Passar dig som alltid vill ha det billigaste elpriset samt kan hantera olikheter från månad till månad. Priset varierar beroende på hur elbörsen Nord Pool går upp eller ned.

Rörlig el till inköpspris, ingen bindningstid