Mänskliga rättigheter

Telinets övergripande ambition är att stötta projekt som arbetar med att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – en del av Agenda 2030. 2015 antogs resolutionen av FN:s generalförsamling under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

I delar av världen är respekten för mänskliga rättigheter inte en självklarhet. Därför känns det extra viktigt att Telinets klimatkompensation finansierar projekt som bland mycket annat bidrar till att stärka mänskliga rättigheter i just dessa delar av världen. Telinet har för avsikt att fortsätta att stötta detta viktiga arbete under lång tid framöver.

Under 2021 har vi valt att fokusera på tre olika projekt. Ett vattenreningsprojekt i Sierra Leone, ett mikroskaligt solenergiprojekt i Indien och ett trädplanteringsprojekt i Panama.

 

Safe Water är ett vattenprojekt i Sierra Leone med syfte att skapa tillgång till rent vatten genom att återställa och underhålla borrhål.

Human rights
Human rights
Safe Water bidrar till följande globala mål:
Quality education Affordable and clean energy Decent work and economic growth Climate action
Läs mer om Safe water

Bhilwara är ett mikroskaligt solenergiprojekt i Indien som både ger fossilfri solenergi och socioekonomiska vinster till regionens invånare.

Bhilwara bidrar till följande globala mål:
Quality education Gender equality Clean water and sanitation
Läs mer om Bhilwara

Tropical mix är ett trädplanteringsprojekt i Panama som kombinerar hållbart skogsbruk, bevarande av biologisk mångfald och rika ekosystem.

Human rights
Respect
Tropical mix bidrar till följande globala mål:
Läs mer om Tropical Mix

Miljöpåverkan

Vårt val att enbart sälja el som är producerad från minst 100 % förnybara resurser är den del av vår verksamhet som enskilt ger störst miljöpåverkan.

Läs Mer

Sociala förhållanden och personal

Telinet ska vara en bra och attraktiv arbetsplats ur flera perspektiv. Vi erbjuder en trygg, stabil och utvecklande arbetsmiljö.

Läs Mer
Telinet separator image