Mänskliga rättigheter

Telinet har valt att stötta projekt runt om i världen som utöver att ge klimatnytta också bidrar till förbättrad social hållbarhet och har en positiv inverkan på den lokala miljön. Projekten vi jobbar med är alltid noggrant utvärderade och följs upp kontinuerligt. Vi valt projekt certifierade av Plan Vivo och Gold Standard.

Vår avsikt är att bidra till bättre förhållanden och främja mänskliga rättigheter i delar av världen där det tyvärr inte ännu är en självklarhet. Vi stöttar projekt som skapar klimatnytta på tre olika sätt. Att binda utsläpp genom att plantera träd. Förebygga utsläpp genom att bevara skog och motverka utsläpp från avskogning. Att minska koldioxidutsläpp genom introduktionen av hållbar teknik för exempelvis vattenuppvärmning eller matlagning.

Under 2022 har vi valt att fokusera på tre olika projekt. Ett vattenreningsprojekt i Uganda, ett projekt som bevarar mangroveskogar i Kenya och ett trädplanteringsprojekt som engagerar lokala aktörer i Nicaragua.

 

Rent dricksvatten till skolor och hushåll i Uganda är ett projekt vars huvudsakliga mål är att distribuera vattenreningssystem till låginkomsthushåll och skolor i Uganda. Brist på tillgång till rent dricksvatten är en vanlig orsak till sjukdomar som orsakar över 2,2 miljoner årliga dödsfall världen över. Detta projekt skapar möjlighet till vattenrening vid ett filter som renar vattnet i tre steg. Först filtreras de grövsta föroreningarna ut, sedan används ett aktivt kolfilter för att absorbera de minsta partiklarna och organiska föroreningar. Detta steg gör också att vattnet inte luktar eller smakar konstigt. I det tredje steget används ett UV-filter som dödar mikroorganismer såsom bakterier, virus och patogener.

Klimatnyttan i detta projekt sker genom att alternativet till att rena vatten ofta är att koka det över öppen eld. Vilket skapar skogs degradering och koldioxidutsläpp.

Human rights
Human rights

Mikoko Pamoja Mangrove är ett projekt som arbetar för att bevara de viktiga mangroveskogarna. Dessa speciella skogar som växer vid saltvatten och sprider sina imponerande rotsystem både över och under den blöta mark de står på. De har en unik egenskap att vara naturens experter på att låsa koldioxid under jorden. Mangroveskogarna är hotade av skövling för att göra plats för bland annat räkodlingar och hotell eftersom de växer vid kuster. I ett samhälle i Ghazi Bay i södra Kenya där projektet äger rum bevaras mangroveskogen, vilket utöver att främja biologisk mångfald och binda koldioxid även bidrar till utbildning samt rent dricksvatten till den lokala befolkningen. Detta eftersom att inkomsterna inte bara möjliggör att skogen skyddas, utan de räcker också till att stärka det lokala samhället.

Projektet har fått internationellt erkännande och vann 2017 det prestigefyllda Equator Initiative Priset för sitt arbete.

CommuniTree projektet i Nicaragua är ett trädplanteringsprojekt som engagerar lokala aktörer såsom lantbrukare som erbjuds betalning för noggrant planterade och välskötta träd på sin egna mark. Avskogning är en av de största orsakerna till klimatförändringarna och genom att bevara och plantera skog hjälper projektet att både binda samt förhindra koldioxidutsläpp. Detta nyskapande projekt har varit uppmärksammat på FNs Food and Agriculture Agency i Rom samt att det har vunnit Rainforest Alliance Eco-Index priset.

Human rights
Respect

Miljöpåverkan

Vårt val att enbart sälja el som är producerad från minst 100 % förnybara resurser är den del av vår verksamhet som enskilt ger störst miljöpåverkan.

Läs Mer

Sociala förhållanden och personal

Telinet ska vara en bra och attraktiv arbetsplats ur flera perspektiv. Vi erbjuder en trygg, stabil och utvecklande arbetsmiljö.

Läs Mer
Telinet separator image