Drönarattacker, Brexit och handelskrig påverkar elpriset.

Drönarattacker, Brexit och handelskrig påverkar elpriset. Året började med relativt höga elpriser, men sedan föll priserna kraftigt under första halvåret. Därefter kravlade elpriset sig stegvis uppåt, bland annat på grund av en torr julimånad. Men tack vare ökad nederbörd under augusti är priserna på väg neråt igen, dock kommer elpriset att röra sig uppåt igen […]

Read More…