Klimatkompensation och förnybar energi!

Klimatkompensation och förnybar energi! Vi klimatkompenserar genom att plantera fler träd och bevara mer skog – det bidrar till en mer hållbar utveckling. Och vi gör ännu mer. Från starten har vi bara erbjudit el från förnybara energikällor som solen, vinden och vattnet. Utan att du behöver betala något extra för det. Det innebär att […]

Read More…

1,2 miljoner träd planteras och skyddas.

1,2 miljoner träd planteras och skyddas. Idag återstår endast 3 % av Etiopiens naturliga skogar. Det innebär ökade växthusgasutsläpp, minskad bindning av kol i mark och träd samt utsatta ekosystem. Avskogningen innebär dessutom en allt osäkrare livsmedelsförsörjning och lägre inkomster för en av världens fattigaste befolkningar. Sodo-projektet syftar till att vända avskogningstrenden, återetablera regionens naturliga […]

Read More…