;
PrivatFöretag
Solkraft är inte bara hett just nu. Det är naturligtvis något som ger bättre energi även framöver. Som kund hos Telinet kan du nu njuta av ren energi från solen utan att behöva tänka på att installera solpaneler och annat tekniskt. Det fixar vi åt dig och ser till att du får härlig energi från solen direkt in i ditt hem.

Ring oss på 0771-456 150 för 100% Sol!

eller

Maila oss för 100% Sol!

zickzack_icon
Det här är 100% Sol:
zickzack_icon

100% förnybar energi från solen

Kan väljas till vilket befintligt avtal hos Telinet som helst

Endast 1,5 öre/kWh påslag för befintliga kunder – bland marknadens lägsta för motsvarande produkt (ord. pris 4 öre/kWh).

Ingen bindningstid, ingen uppsägningstid.

zickzack_icon
Så funkar det!
zickzack_icon
solicon-5
Telinet köper in ren solkraft från Sydeuropa som exakt motsvarar den mängd kWh som du förbrukar, vilket garanteras med ursprungsgarantier kontrollerande av myndigheterna.
Ring oss på 0771-456 150 för 100% Sol!ellerMaila oss för 100% Sol!
zickzack_icon
zickzack_icon
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM SOLKRAFT

Hur klimatsmart är solkraft egentligen?

Under drift är utsläppen av koldioxid från solkraft 0,00 gram/kWh, vilket är samma som för vind- och vattenkraft. Det är viktigt att ha i åtanke att denna siffra endast gäller i driftläge.

Ser vi på hela livslängden behöver vi även ta hänsyn till att tillverkningen av solceller är ganska energikrävande och att de idag ofta tillverkas på platser med mycket kolkraft i energimixen, som i Kina och Tyskland. Vi behöver även förväntad produktion under livslängden. Det finns flera studier på detta som till exempel Svenska naturskyddsföreningen rapporterar om på sin webbplats. Enligt Svenska naturskyddsföreningens ligger medianvärdet på 50-60 gram koldioxid/kWh, vilket är lågt relativt fossila bränslen men högre än mer etablerade förnybara energikällor som vatten- och vindkraft.

Varför lanserar TELINET solkraft?

Solkraft ligger helt i linje med vårt erbjudande om 100% förnybar energi. Vi har märkt av en ökad efterfrågan och att kunder vill kunna göra aktiva val för att påverka utvecklingen.

Producerar Telinet egen solkraft?

I dagsläget producerar vi ingen egen solkraft.

Hur kan Telinet sälja sol utan att ha någon egen produktion av solkraft?

Vi har avtal med solelproducenter i Europa om att de garanterar att producera lika mycket med sol som energikälla som vi säljer till våra kunder. Detta sköts med ett av myndigheterna kontrollerat system för handel med ursprungsgarantier som är framtaget just för att även elhandlare utan egen produktion ska kunna specificera vilken energikälla den el de säljer kommer ifrån.

Min granne producerar egen solkraft, kan jag köpa hans elöverskott?

Idag kan vi endast köpa in solkraft från stora producenter.

Kommer alla svenska hushåll kunna köpa solkraft?

Ja, erbjudandet gäller alla privatpersoner som köper el till sitt hushåll från oss. Vid stor efterfrågan kommer vi att sluta avtal med fler solelproducenter. Vi följer löpande och noga efterfrågan för att alltid vara säkra att vi har tillräckligt med solkraft kvar att erbjuda.

Hur kan det finnas tillräckligt med solenergi i Sverige på vintern?

Vi köper in solkraften huvudsakligen från Europa, Italien och Belgien. Solkraftproduktionen sker inte vid samma tid som du använder elen. Systemet fungerar som så att det totalt under samma kalenderår kommer att produceras lika mycket el med sol som du använder, vilket garanteras med ursprungsgarantier kontrollerade av myndigheterna.

Vad är ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier är ett system som säkerställer att el som säljs med angiven energikälla kan spåras tillbaka till själva produktionsanläggningen. På så vis kan vi garantera ursprunget för elen.

Ring oss på 0771-456 150 för 100% Sol!
eller

Maila oss för 100% Sol!