Sol – ett sällsamt sätt att producera fossilfri el