Priser

Rörligt pris med tak.
Rörligt pris med tak.

Månadsavgift: 19 kr.
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Tillval Pristak*: Ingår
Påslag: 6 öre
Aktuell Pristaksnivå**: 911 öre/kWh (Elområde 1-3), 1011 öre/kWh (Elområde 4).
Historiska pristaksnivåer: Se “Pristaksnivå” på Mina Sidor

*Pristak fungerar som en försäkring mot prisstegringar under året och garanterar att ditt elpris i snitt över 12 månader inte överstiger en viss nivå. Pristaket garanteras för en 12-månadersperiod i taget, räknat från dagen pristaket aktiverades. Snittpriset kan beräknas som tidigast när du fått din faktura för 12e månaden du haft pristak. Du ansvarar själv för att kontakta oss inom två månader efter att din 12-månadersperiod har löpt ut för eventuell kompensation av pristaket. Pristaksersättningen uppgår till maximalt 6000 kr inkl. moms per år och läggs som ett tillgodo på nästkommande fakturor så länge du är kund hos oss.

**Aktuell pristaksnivå inkluderar lagstadgade avgifter exkl. moms och avser avtal med leveransstart fr.o.m 2022-09-01.