Priser

Rörligt förnybart.
Rörligt förnybart.

Månadsavgift: 19 kr.
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Påslag: Påslag: 8 öre/kwh (6 öre/kwh för avtal skapat t.o.m 2022-08-31)