Prisinformation

Rörligt förnybart - löpande
Rörligt förnybart - löpande

Månadsavgift: 49 kr.
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Påslag: 6 öre/kwh