Oron på världsmarknaden påverkar Europas energimarknader