Konsumenträtt

Konsumenträtt

För oss på Telinet Energi AB är det jätteviktigt att du som kund är nöjd. Därför vill vi att du kontaktar oss om det är så att du inte skulle vara nöjd med vår service eller produkter. Det är en del av vår ständiga förbättringsprocess att vara lyhörda för våra kunders synpunkter.

Så här gör du om du vill framföra synpunkter eller klagomål.

Kontakta vår kundservice

I första hand kontaktar du vår kundservice på chatt eller telefon  0771-456 150

Kundombudsman

Om du fortfarande inte är nöjd kontaktar du vår kundombudsman på e-post: [email protected].

Du kan även skicka brev till:

Telinet Energi AB
Attn Kundombudsman

Oxenstiernsgatan 15 A

115 27 Stockholm.

Klagomålshantering och tvistlösning

Om ärendet inte är löst eller om du är missnöjd med utfallet kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och få ditt ärende prövat.

En tvist kan också prövas i allmän domstol där Tingsrätten är första instans.

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. Dit kan du vända dig för att få kostnadsfri rådgivning.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter som elkonsument enligt ellagen.

Energirådgivning

Du kan alltid ringa och prata med vår Kundservice för att få rådgivning kring din energianvändning. Du kan också vända dig till Energimyndigheten där du som konsument har möjlighet att få oberoende rådgivning och tips om energieffektiviseringsåtgärder.